Pravilno poimenovanje sestavin kozmetičnih izdelkov. Kaj pomeni INCI?

  • 12. 10. 2020

Vsak kozmetični izdelek, ki ga kupite, bi moral imeti nekje zapisane tudi sestavine. Pred samim seznamom sestavin je naveden izraz »SESTAVINE« ali »INGREDIENTS«.

Po zakonodaji, ki ga ureja UREDBA (ES) št. 1223/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih, je ta podatek lahko naveden samo na sekundarni embalaži (to je zunanja embalaža v kateri se nahaja sam izdelek). Torej ni nujno, da je tudi na primarni embalaži. Lahko je na obeh, obvezno pa samo na sekundarni.

Predno zavržete škatlo kupljenjega kozmetičnega izdelka, prej preverite ali so na izdelku navedene tudi sestavine. V primeru, da niso, je priporočljivo, da si škatlo shranite, da lahko kadarkoli preverite kaj vaš izdelek vsebuje.

Za označevanje kozmetičnih izdelkov, ki so dani na trg, se uporablja glosar skupnih imen sestavin. Le tega sestavi Komisija, ki upošteva mednarodno priznane nomenklature, vključno z mednarodno nomenklaturo za kozmetične sestavine (INCI – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Ko kupujete izdelek (ali fizično v trgovini ali preko spleta), obvezno preverite sestavo izdelka. Pri izdelkih, ki se prodajajo na spletu, pogosto ni navednih sestavin, zato morate biti še toliko bolj prevdini.

Vsi izdelki, ki so dani na trg, morajo v skladu z zakonodajo, imeti navedene sestavine po INCI nomenklaturi. Zato je zelo zavajajoče (predvsem spletni ponudniki), kjer proizvajalec ali distributer ne navede dejanskih sestavin in navede del sestavin, ki naj bi bile aktivne v tistem izdelku ter jih oglašuje kot »Zaščitena formula« ali »Patentirana formula« ali »Skrbno izbrane sestavine«.

Primer pravilno navedenih INCI sestavin:

Seznam sestavin mora biti naveden po padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso v kozmetičnemu izdelku.  Zakonodaja ne zahteva, da morajo biti koncentracije navedene zraven sestavine, zato lahko samo sklepamo o kakšnih mejnih vrednosti je govora.

Sestavine v koncentracijah nižjih od 1% se lahko navedejo v kakršnemkoli vrstnem redu za sestavinami višjih od 1%.

Parfumi in aromatične sestavine ter njihove surovine se lahko navedejo oz. zapišejo z besedo parfum ali aroma. Dovoljena koncentracija:

  • 0,001% v izdelku, ki se ne odstrani (to je izdelek, ki je namenjen daljšemu stiku s kožo, lasmi ali sluznicami),
  • 0,01% v izdelkih, ki se sperejo (to je kozmetični izdelek, ki ga je treba po nanosu na kožo, lase ali sluznice odstraniti, npr. mila, šamponi, balzami).